Voorwaarden

1. Inleiding

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper ( klant) en Inkt & Toner Parkstad Huskensweg 62, 6412 SH Heerlen (leverancier), Kamer van Koophandel nr. 1409966, BTW nr. NL001497320B15, gesloten overeenkomsten. Algemene inkoop en/of verkoop voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn de enige toepasbare en vervangen alle andere voorwaarden, behalve bij voorafgaande, expliciete en geschreven wijziging. Inkt & Toner Parkstad kan er toe bewogen worden specifieke bepalingen van de algemene voorwaarden te wijzigen. Hierom is het noodzakelijk deze te herlezen voor elk bezoek aan de site van Inkt & Toner Parkstad. Wij gaan er vanuit dat u bij validatie van uw bestelling onze algemene verkoopvoorwaarden, na deze gelezen te hebben, zonder voorbehoud accepteert. Dit is verplicht, anders kan de bestelling niet afgemaakt worden op onze site. Door uw bestelling af te ronden verplicht u zich de Algemene Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden die hier staan te respecteren en na te leven.

2. Een bestelling doorgeven

Via het Internet op onze site: www.inktentoner.nl kan 24 uur per dag, 7 dagen per week besteld worden. Wij bevestigen u de ontvangst van een bestelling per email direct vanuit de webshop. Klant ziet en accepteert e-mails als geschreven briefen. Alle mails worden verzonden met ontvangst/lees bevestiging. Facturen of bevestigingen van orders worden voor het verzenden per mail naar het door klant opgegeven e-mail adres gestuurd, mochten wij geen leesbevestiging ter goedkeuring krijgen, worden geen orders uitgeleverd.

3.Levering zonder BTW ( ICT leveringen ) naar een ander EU land.

Als u een bedrijf heeft in een ander EU land dan Nederland, kunt bij een bestelling een geldig BTW nr invoeren, de BTW zal dan worden verwijderd uit het orderbedrag. Wij gaan dit controleren en bij goedkeuring wordt de order verwerkt. Betaling van deze orders is alleen mogelijk door overmaking van het orderbedrag op onze rekening Regiobank NL46 RBRB 0782 9586 64 onder vermelding van het order nr. Nadat wij de betaling hebben ontvangen zullen wij de producten versturen.

4. Productinformatie

De foto’s die de producten weergeven kunnen afwijken en verplichten Inkt & Toner Parkstad op geen enkele manier. Daarnaast draagt Inkt & Toner Parkstad geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de technische informatie en de beschrijving van de producten van onze partners en leveranciers. Het aangegeven aantal pagina’s die geprint kunnen worden met een product zijn ca aantallen bij 5% dekking en zijn afhankelijk van het soort afdruk. Alle op www.inktentoner.nl verkochte producten zijn van originele of compatible merken ( Huismerk), dit staat vermeld bij een product. Sommige producten worden geleverd met een handleiding in een vreemde taal.

5. Prijzen

De op de site aangegeven verkoopprijzen zijn in Euro’s incl. btw en excl. verzendkosten.

De verzendkosten zijn als volgt:

Post Nederland

 € 6,95 incl. btw tot 30 KG met handtekening voor ontvangst

 

Post België en Duitsland € 12,00 incl.. btw, tot 30 kg.

Wij verzenden niet onder rembours.

6. Beschikbaarheid

Wij kunnen uw bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u na het doorgeven van de bestelling binnen 24 uur hiervan per email op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden. Als binnen uw bestelling een aantal producten niet beschikbaar is, zullen wij u hieromtrent informeren en in overleg de voorradige producten toe sturen, of wachten tot de hele bestelling verzonden kan worden. Deel zendingen kunnen op verzoek van de klant worden gedaan, de extra verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Daarnaast is de aangegeven beschikbaarheid ter indicatie en houdt deze geen enkele contractuele verplichting in.

7. Wijze van levering

Uw bestelling wordt geleverd op het adres dat u bij uw bestelling opgegeven heeft. De op de site vermelde leveringstermijn is slechts ter indicatie en kan op elk moment gewijzigd worden. Inkt & Toner Parkstad kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van een te late levering. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen (bv. 15 dagen bij TNT post). Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending. Het is belangrijk dat u bij ontvangst van uw producten controleert of deze conform uw bestelling zijn, als dat niet zo is, op de bestelbon/factuur aangeeft wat er niet klopt, waarna de bon ondertekent moet worden en aan ons opgestuurd, per post naar Inkt & Toner Parkstad, Huskensweg 62, 6412 SH Heerlen, per mail naar info@inktentoner.nl. Dit binnen 2 werkdagen na ontvangst van de producten. Elk bezwaar dat na deze termijn verstuurd wordt kan niet in behandeling genomen worden en ontslaat Inkt & Toner Parkstad van elke verantwoordelijkheid naar de Klant. Het is mogelijk dat een bestelling te laat geleverd wordt. Om uw bestelling te valideren kan van u aanvullende informatie gevraagd worden. Daarom vragen wij u bij het opgeven van uw bestelling de volgende informatie te vermelden: - een betalend of professioneel email adres- een vast of mobiel telefoonnummer (thuis of op het werk) waar wij u tijdens kantoor uren kunnen bereiken.

8.Betaling

Inkt & Toner Parkstad biedt u verschillende betaalmogelijkheden. Vooruitbetalen, Ideal, Contant/Pinnen bij afhalen en op rekening ( alleen vaste klanten ) Voor klanten waarmee Inkt & Toner Parkstad een afspraak heeft voor het kopen op rekening geldt het volgende. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Inkt & Toner Parkstad aangegeven rekening, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij overschrijding van de termijn van 14 dagen is de koper van rechtswege jegens Inkt & Toner Parkstad in gebreke. Bij 2 keer te laat betalen van facturen vervalt automatisch, ook de schriftelijke goedkeuring, om op rekening te kunnen kopen. Verder worden er dan geen bestellingen meer aan genomen en/of verzonden. Ook worden er geen aanvragen voor technische ondersteuning, prijsopgaven en garantie claims in behandeling genomen. Indien Inkt & Toner Parkstad na het verstrijken van de aanmaningstermijn van 14 dagen haar vordering op de koper aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, en de wettelijke rente voor rekening van de koper zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% excl.btw van de vordering van Inkt & Toner Parkstad zulks met een minimum van 40,00 euro. Door de koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling op mindering op de hoofdsom. Betalingen van uit het buitenland dienen te geschieden via ons ibannr. met gedeelte kosten, anders zullen wij de kosten doorberekenen aan de klant . Alle andere manieren van betalen vanuit het buitenland komen voor rekening van koper. Ook de kosten van spoedbetalingen zullen wij doorberekenen aan de Klant. Alle door Inkt & Toner Parkstad geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van Inkt & Toner Parkstad volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.

9. Recht op teruggave. Niet goed, geld terug

Conform de Wet Koop op Afstand heeft u het recht om binnen 14 dagen het product aan ons te retourneren, mocht het niet bevallen. Deze 14 dagen gaan in op het moment dat u de bestelling heeft ontvangen. U moet uw product terugsturen met de originele rekening en in de originele onbeschadigde verpakking. Teruggestuurde producten worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, te weten in hun (dichte, gesealde ) verpakking, en met accessoires en gebruiksaanwijzing. Er mag geen plakband of stickers op de verpakking zitten, gebruik altijd een overdoos voor producten waar iets opgeplakt kan worden. Wij raden u aan uw pakketten aangetekend terug te sturen en eventueel een verzekering af te sluiten bij de vervoerder, voor de marktwaarde van de producten. Dit in geval van diefstal of verlies van de producten bij de vervoerder. Bij alle retourzendingen zijn de risico’s voor de Klant . Ongefrankeerde pakketten, alsook pakketten onder rembours worden geweigerd. Dit recht van terug gave is er alleen voor consumenten, voor bedrijven is dit niet van toepassing. Consumenten krijgen bij de levering een factuur zonder vermelding van BTW, Bedrijven ontvangen een factuur met BTW vermelding. Alleen nieuwe producten, compleet (accessoires, gebruiksaanwijzing,) en in originele verpakking worden geaccepteerd. Opsturen aan: Inkt & Toner Parkstad, Huskensweg 62 6412 SH Heerlen . Beschadigde (denk aan stickers of plakband, gebruik ten alle tijden een overdoos) of niet volledige producten kunnen niet worden geruild of terugbetaald. Het recht van retourzending geldt zonder boete. Als u gebruik maakt van uw recht op teruggave doet Inkt & Toner Parkstad er alles aan de Klant zo snel mogelijk terug te betalen, uiterst binnen 30 dagen na ontvangst. Dit is echter afhankelijk van technische controle die uitgevoerd wordt bij de producten, wat maximaal 30 dagen kan duren. De Klant wordt per overboeking terugbetaald en alleen op het rekening waarvan de betaling is gedaan.

10. Garantie

Particulieren hebben een garantietermijn van 2 jaar op producten, bedrijven hebben een garantietermijn van 1 jaar, vanaf het moment dat het product afgeleverd is. Bij defecten mag een product terugstuurt worden met de Post (of een andere vervoerder) keuze van de klant . Inkt & Toner Parkstad draagt daarna zorg voor de eventueel uit te voeren reparaties bij de fabrikant. Onafhankelijk van het vastgestelde probleem van het artikel, moet altijd met het defecte product, een kopie van de originele rekening mee teruggestuurd worden. Opgelet: De garantie is niet toepasbaar voor reparaties die noodzakelijk zijn door externe oorzaken (bv. vallen, bliksem, stroomstoring, etc.), een gebruik of installatie die niet conform is aan de specificaties van de fabrikant, een gebruik dat schadelijk is voor het normaal functioneren van het product, het gebruik van niet passende randapparatuur, accessoires of onderdelen. Als de reparatie niet binnen de garantie valt, dan wordt er door de constructeur een offerte opgesteld. De garantie van de door Inkt & Toner Parkstad verkochte producten is niet van toepassing voor: - Abnormaal of niet-conform gebruik van de producten. We raden u hierom aan gebruiksaanwijzing goed door te nemen - defecten gelieerd aan accessoires (voedingskabel, ), - gebreken en gevolgen hiervan voortkomend uit een interventie door een niet door Inkt & Toner Parkstad erkende reparateur - gebreken en gevolgen hiervan voortkomend uit externe oorzaken. LET OP: Bij de verkoop van tonerpoeder geven wij allen garantie op de poeder. Geen garantie zit er op uw toner en ook niet op de vul voorgang. Verder zit er geen garantie op de printer mocht onverhoopt iets mis gaan met een toner die u zelf gevuld heeft of heeft laten vullen. Wij raden u aan het vullen van toners niet in een leefomgeving ( woonkamer, keuken enz ) te doen, doe dit bij voorkeur in een garage of buiten. Zorg ervoor dat u een stofmasker en handschoenen draagt. In alle gevallen kan Inkt & Toner Parkstad niet verantwoordelijk gehouden worden als een constructeur weigert zijn garantie toe te passen vanwege bovenstaande oorzaken. Inkt & Toner Parkstad kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet uitvoeren van het koopcontract als gevolg van overmacht, storing of staking, met name bij de postdienst, vervoerder of communicatiemiddelen, bij overstroming, brand of oorlog. Inkt & Toner Parkstad kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor indirecte schade, verlies van exploitatie, winstverlies, schade of kosten die zouden kunnen voortkomen uit een aankoop van een product op onze Site. We herinneren u eraan dat het verstandig is een back-up te bewaren van gegevens die u op een gekocht product bewaart. Inkt & Toner Parkstad kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor een verlies van gegevens, documenten of meer in het algemeen voor schade die voortkomt uit een bewaarfout van de Klant van gegevens op een gekocht product. Inkt & Toner Parkstad kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van onjuist gebruik van de op de Site verkochte producten. Inkt & Toner Parkstad kan niet verantwoordelijk gehouden worden of verplicht worden tot schadevergoeding of terugbetaling als een product niet gebruikt kan worden vanwege niet compatible zijn. Op de Site kunnen links gevonden worden naar andere webpagina’s. Inkt & Toner Parkstad kan niet verantwoordelijk gehouden worden in het geval dat de inhoud van deze sites niet overeenstemt met de wettelijke bepalingen. Hoewel onze producten geschikt kunnen zijn voor professioneel gebruik, is het niet de roeping van Inkt & Toner Parkstad om aan professionele Klanten te verkopen. Inkt & Toner Parkstad kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van schade ontstaan door professioneel gebruik. De verantwoordelijkheid van Inkt & Toner Parkstad kan op geen enkel moment groter zijn dan het bedrag van de bestelling.

11. Commentaar, kritiek, communicatie

Alle meningen die geplaatst worden op het forum van Inkt & Toner Parkstad worden door de marketing afdeling gecontroleerd en eventueel gewijzigd. Inkt & Toner Parkstad houdt zich het recht voor meningen die de wet overtreden (reclame, laster, belediging, commentaar buiten context) te weigeren, te wijzigen of aan te geven bij bevoegde instanties.

12. Bescherming persoonsgegevens

De door u opgegeven en ons gevraagde informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en het opstellen van de rekeningen. Als er informatie ontbreekt, wordt uw bestelling geannuleerd. Met uw inschrijving op Inkt & Toner Parkstad bindt u zich ons correcte informatie u aangaande te doen toekomen. Het opgeven van niet-correcte persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden en waarvan altijd aangifte gedaan zal worden. Inkt & Toner Parkstad heeft het recht de u aangaande informatie op te slaan, te bewerken en te gebruiken. Deze gegevens worden via de computer bewerkt. U hebt op elk moment toegang tot alle informatie u aangaande, en het recht deze informatie op elk moment te wijzigen, conform aan de Europese teksten en de nationaal geldende wetten. U kunt op elk moment bij Inkt & Toner Parkstad een verzoek indienen om alle informatie u aangaande te ontvangen. U kunt op elk moment op verzoek uw gegevens wijzigen. U ontvangt promotionele e-mail met nieuwtjes, opruimingsaanbiedingen, exclusieve acties en koopjes als u daarvoor heeft gekozen. U kunt op elk moment ervoor kiezen geen e-mail meer van ons te ontvangen door dit per e-mail aan info@inktentoner.nl kenbaar te maken. Inkt & Toner Parkstad heeft als enige toegang tot de u aangaande informatie. Inkt & Toner Parkstad zal nimmer gegevens van klanten, die in het bezit zijn gekomen door een bestelling of een ander contact, denk aan e-mail of telefoon, aan derden ter beschikking stellen. Een uitzondering wordt gemaakt als dit gevorderd wordt door bevoegde instanties.

13. Uitsluiting precedentwerking

Wanneer door Inkt & Toner Parkstad gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden toestaat, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Inkt & Toner Parkstad deze voorwaarden soepel toepast.

14. Geschillen

Op overeenkomsten gesloten tussen Inkt & Toner Parkstad en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

15.Copyright Inkt & Toner Parkstad

Op al onze teksten en beeldmateriaal berust copyright en overname daarvan, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, voor commercieel of voor privé doeleinden, in welke vorm dan ook, is zonder schriftelijke toestemming vooraf niet toegestaan.